PROBLEMOS » KALBA

2023-04-06. NEREIKALINGŲ SVETIMŽODŽIŲ TVANAS

KALBA

Nereikalingų svetimžodžių tvanas:

1. Prioritetas – pirmenybė; indikatoriai – rodikliai, progresas – pažanga; startavome – pradėjome; identitetas – tapatybė; transformuoti – pakeisti; dylas – susitarimas, sandėris.

 

2. Tuščiažodžiavimas: „Europoje ir pasaulyje...“ Tai kur yra ta Europa? Už pasaulio ribų? „Savo pranešime pristatė“, „savo kalboje pažymėjo“. Tai kieno kito pranešime dar galėjo kažką pateikti?

 

3. „Nusususi“ kalba: Iššūkiai, iššūkiai, iššūkiai,... Kur dingo išbandymai, sunkumai ir pan.? „Laikas patobulinti mūsų komunikaciją.“ „Mes turime išmokti geriau komunikuoti.“ Kuo nusikalto žodžiai „bendravimas“ ir „bendrauti“?

 

4. Iš kur tai atsirado? „Naujai atvykusieji“, „Naujai įsteigtas skyrius“... Ar anksčiau jie buvo seniau atvykusieji? Ar tas skyrius jau buvo įsteigtas anksčiau, o dabar vėl steigiamas iš naujo? Taisome: neseniai atvykusieji, naujas skyrius.

 

5. Pažodinis vertimas iš anglų kalbos: „Dirbu iš namų.“ Ar tikrai? O gal dirbate ne „iš namų“, o namuose? Juk nesakome: „Dirbu iš darbovietės.“

 

6. „Naujažodžiai“: „Šlapynė“. O kodėl ne „pelkė?

 

7. Pinigai. Kaip užrašyti Europos Sąjungos pinigus sutrumpintai? Ministerijos pranešimas: „Numatyta skirti 16 mln. EUR.“ Gal eurų rašymo netrumpinkime ir rašykime: numatyta skirti 16 mln. eurų?

 

8. Naujadarai: „Chamentaras“, „chamentatoriai“. Chamentaras – tekstas, kurį parašė chamas. „Chamentarus“ dažniausiai rašo asmenys, net nesugebėję atidžiai perskaityti aptariamo teksto arba išreiškiantys savo nuomonę nekultūringai. Jie rašo su grubiausiomis rašybos klaidomis, plūstasi, įžeidinėja diskusijos dalyvius. Chamentatoriai – chamentarų rašinėtojai. Jie dažniausiai bando svarstyti temas, kurių visiškai neišmano.

 

9. Moterų „pavardės“: Varnė, Stirbė, Gaidė, Tubutė, Kavaliauskė... Kam reikalingas tyčiojimasis iš seniausios pasaulyje gyvos indoeuropiečių kalbos? Kuo bloga ištekėjusios moters pavardė su galūne -ienė?

 

10. Ar normalu, kai tūlas dainininkas bliauna: „Aš negaliu sugrįžti atgal...“? Pasiūlykite jam „grįžti pirmyn“. Argi mes nebesuvokiame, kad lietuviai vienu žodžiu pasako tai, ką anglai išreiškia dviem žodžiais: grįžti – come back.-

parengė Jonas Jasaitis, „Mokslo Lietuva“.