PROBLEMOS » KALBA

2019-01-04. KALBOS SOVIETIZAVIMAS

Povilas Gylys

KALBOS SOVIETIZAVIMAS

 

Ar jūs, mieli fb draugai, įsivaizduojate, kad koks nors žurnalistas ar šiaip visuomenės veikėjas išdrįstų pasakyti: "žinomas sovietinis muzikologas Vytautas Landsbergis..." arba " sovietinė ekonomistė Dalia Grybauskaitė ... ".

 

Tokių drasuolių tarp elitinių rašytojų ir kalbėtųjų nėra. Nors apie "sovietinę" tikrovę ir "sovietinius" žmones rašoma ir kalbama nuolat. O juk tie minėti du žmonės - iš "sovietinės " praeities.


Ši "juodoji" politinė technologija davė vaisių- net dauguma inteligentų drausmingai naudoja žodį "sovietinis" ten, kur reikia ir vengia jį naudoti tais atvejais, kai tai- neleistina. 


O juk turime lietuvišką žodį "tarybinis". Rusiškai - "soviet", o lietuviškai -"taryba". Pastarąjį lietuvišką žodį drausmingai naudojame ten, kur kaip sakiau, reikia. Pavyzdžiui, visai teisingai V.Landsbergį vadiname Aukščiausios Tarybos Pirmininku, bet ne Aukščiausiojo Sovieto Pirmininku. Nors ta Taryba, preciziškai,kalbant, buvo išrinkta dar "sovietiniais" laikais ir pagal "sovietinius" įstatymus. 


Pagal deformuotą kalbinę logiką, visus anais laikais gyvenusios ir veikusius žmones bei tais laikais buvusius reiškinius turėtume vadinti " sovietiniais", bet ne tarybiniais. Tačiau taip nedarome. Žodį "sovietinis" vartojame selektyviai- tik tada, kai žmogui ar reiškiniui norime priklijuoti neigiamą etiketę.


Tokio gudruoliško manipuliavimo terminais yra ir daugiau. Pavyzdžiui, rinkos evangelistams jau prieš kelis dešimtmečius pavyko terminą "viešasis sektorius" (public sector) pakeisti neigiamą atspalvį turinčiu terminu " valdžios sektorius" . Kadangi valdžia yra vos ne visuotinai nemėgiama, tai tą sektorių, jam priklijavus negatyvią etiketę, lengviau smaugti badu. O juk nedora mokytojus, gydytojus ar menininkus vadinti valdžia...Ir nuvertinti jų veiklą. Finansiniu požiūriu taip pat. 


Pasakyta reiškia, kad ir "sovietiniais" laikais vyko, ir vos ne visus trisdešimt metų vyksta gudrus, į žmonių pasąmonę nutaikytas, kalbos politizavimas. Galėčiau sakyti ir "sovietizavimas". Pamenu, tarybiniais laikais naudotą terminą "buržuazinis nacionalistas" .

 

Tarybiniais laikais abiems tiems žodžiams buvo suteikiama labai negatyvi prasmė- maža, kad nacionalistas, bet dar ir buržuazinis. Smetoniniame istorijos tarpsnyje taip pat negalima buvo įžvelgti kokių nors teigiamų dalyku. "Smetoninis" automatiškai reiškė "neigiamas". 


Kaip matom, terminija yra svarbi ir visuomenė, ypač inteligentija, turi būti budri ir priešintis terminologinei manipuliacijai.