PANEVĖŽYS

2022-04-15. VISOMS KRAŠTO NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jau seniai, metodiškai ir kryptingai, yra vykdoma antikonstitucinė ir antivalstybinė Lietuvos politika. Valdžia nebegirdi Tautos. Visuotinių suvaržymų fone, veikimo galimybės labai ribotos. Viską ką galim padatyti šiuo momentu - tai pasirašyti šį pareiškimą. Jis skirtas respublikos nevyriausybinėms organizacijoms, kurių įregistruota per 24 000 -čius. Kiek iš jų yra gyvų ir pilietiškai brandesnių? Vargu, ar siektų penkis procentus...

-

 

LIETUVOS  RESPUBLIKOS  PREZIDENTUI  GITANUI  NAUSĖDAI

 

LIETUVOS  RESPUBLIKOS  SEIMO  NARIAMS

 

LIETUVOS  RESPUBLIKOS   SIGNATARAMS

 

LIETUVOS  RESPUBLIKOS   GENERALINEI  PROKURATŪRAI

 

 

PAREIŠKIMAS

 

1.  Negalime tylėti, matydami, kaip mūsų akyse vykdoma antikonstitucinė ir antivalstybinė Lietuvos politika.


2.   Atėjus į valdžią konservatoriams ir sudarius valdančiąją koaliciją su Laisvės partija bei Liberalų sąjūdžiu, dedamos didžiulės pastangos ne tik sumenkinti valstybinės lietuvių kalbos statusą, bet ir apeinant Konstituciją siaurinti jos vartojimą. Buvo įteisinti nelietuviški rašmenys („X“, „Q“, „W“) asmens dokumentuose. Mes suprantame, kad tai tik pradžia.  Tai patvirtina ir pastarasis faktas, kai prisidengus Ukrainos tragedija, buvo bandoma visuomenei net neįtariant stumti valstybinės kalbos įstatymo pataisą, leidžiančią viešiems pareigūnams apsieiti be lietuvių kalbos. Iki šiol visuomenei nutylimi šios iniciatyvos autoriai.


3.  Valdančiųjų vyriausybė dvejus metus vykdė grasinimais ir melu grįstą priverstinio skiepijimo kampaniją, beveik dvigubai padidinusią mirties atvejų skaičių. Antikonstitucinis ir visiškai nepasiteisinęs galimybių pasas  tik sukiršino visuomenę.

 

Seime brukami prigimtinėms žmogaus teisėms prieštaraujantys įstatymų projektai; jie menkina prigimtinę šeimą (partnerystės įstatymas), jie skatina narkomaniją ( narkotikų dekriminalizavimo įstatymas); pastarasis ne tik amoralus, bet ir pažeidžia konstitucinę teisę į sveikatą.

 

Prisidengus nepaprastosios padėties statusu  be jokio teisinio pagrindo buvo blokuotas  laikraščių „Respublika“ bei „Vakaro žinios“ platinimas, užblokuoti kai kurie žiniasklaidos kanalai. Imta persekioti piliečius, drįstančius kritikuoti prie valdžios esančius politikus bei pareigūnus.

 

Vyriausybė nesiima jokių priemonių norėdama sumažinti gyventojų  naštą  dėl  be perstojo augančių elektros, dujų, kuro, maisto ir paslaugų kainų. Dėl kenkėjiškos užsienio politikos Lietuvos ekonomika patiria smūgį po smūgio. Sugriovus diplomatinius santykius su Kinija, mūsų šalį  paliko dešimtys mokių tarptautinių investuotojų. Dėl tarptautinių sutarčių sulaužymo Lietuvai gresia milijardinės baudos...

 

     Demokratija  išlieka teorine galimybe:   Seime visiškai nereaguojama į piliečių bei visuomeninių organizacijų prašymus ir siūlymus. Parlamentarai iki šiol sabotuoja teisėtus ir savalaikius reikalavimus atkurti istorinį teisingumą ir pradėti valstybės apsivalymą  vykdant liustraciją. KGB bendradarbių įslaptinimas 75 metams – gėdingas puslapis valstybės istorijoje. Kodėl iki šiol Lietuvoje leidžiama veikti bei daryti įtaką Rusijos FSB agentams ir kolaborantams?

 

     Lietuvos  Respublikos  Vyriausybei   ir  Valstybės  Saugumo  departamentui   signatarai 

savalaikiai  pranešė   raštu   kaip  Rusija  perims  Baltarusijos  ekonomikos  ir  politikos  kontrolę,  nutraukiant  trašų  eksportą    per  Klaipėdos  uostą.    Lietuvos Respublikos Vyriausybė   ne  tik,  kad  neužkardino  tokius  rusijos  veiksmus,  bet  paskubomis  padarė  viską   tam,  kad   Baltarusija  būtų  prispausta  ir  padaryta  visiškai  paklusni  Rusijai  ir  to  pasekoje   būtų  pradėtas  karas  prieš  Ukrainą.  

 

Mes raginame  Prezidentą ,  politikus,  atsakingus valstybės asmenis,  visuomenines  organizacijas,   sutelkusius   savo   dėmesį   į Ukrainoje   vykstantį  karą  ir  pagalbą  jos frontui  bei  pabėgėliams,  atsigręžti  ir  į  savo   kiemą.

 

RAGINIMAS  PREZIDENTUI,  LIETUVOS  RESPUBLIKOS  SEIMO  NARIAMS,  LIETUVOS  RESPUBLIKOS   SIGNATARAMS,   LIETUVOS  RESPUBLIKOS   GENERALINEI  PROKURATŪRAI:

 

Raginame  atstatyti  ekonominius  ir  diplomatinius  santykius  su  Kinija.

Reikalaujame  boikotuoti  narkotikų  dekriminalizavimą,  nekvestionuoti  prigimtinės  šeimos  statuso,  jai  prilyginant  vienalyčių  sąjungas.

 

 Reikalaujame  užkardyti  tolesnius  valstybinės  lietuvių  kalbos  naikinimo  žingsnius. 

Reikalaujame  paviešinti  KGB  bendradarbių  pavardes,  užtikrinti  spaudos  ir  žodžio laisvę,  panaikinti  visus  per  pandemiją  ir  dėl  nepaprastosios  padėties  įvestus demokratijos  suvaržymus.

 

 Raginame  Seimą,  vyriausybę,  Gen. Prokuratūrą,   teisėtvarkos  institucijas  sąžiningai  atlikti  jiems  patikėtas pareigas.

 

Prašome  Prezidentą  jo  įgaliojimų  ribose  užtikrinti  Konstitucijos  viršenybę  priimant prieštaringus   įstatymus.

 

Pasirašo:

 

Persitvarkymo Sąjūdžio Panevėžio klubas

Pirmininkas   Kazys   Grabys

 

Panevėžio   Jungtinis  Demokratinis  Judėjimas

Pirmininkas  Kęstutis  Įgnatavičius

 

Panevėžys

2022.04.14 d..