PANEVĖŽYS

2022-02-2I. VASARIO 16-OSIOS ATGARSIAI

Darius Kuolys

 Žiūrėti VIDEO ištrauką

                              Visas įrašas ČIA

„Mes turime patikrinti, ar šis asmuo turi apribojimų dalyvauti tokiuose renginiuose“, - paaiškino šiandien žmonėms policijos pareigūnas, pareikalavęs, kad „šis asmuo“ su plakatu pasitrauktų iš Vilniaus aikštės ir eitų į jų automobilį.


„Gal be šitų plakatų, mielasis“, - mestelėjo „šiam asmeniui“ praeidamas Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda.


„Šis asmuo“ - tai pilietis Kazys Grabys, Atgimimo ir pirmaisiais Nepriklausomybės metais buvęs Lietuvos Sąjūdžio Panevėžio skyriaus sekretoriumi, 1991-ųjų sausį gynęs Parlamentą, ilgai priklausęs Tėvynės Sąjungos politinei partijai.


Regis, šiandien Vilniuje vidaus reikalų ministrė, nežinia, ar merui pritarus, buvo sustabdžiusi Lietuvos Respublikos Konstitucijos veikimą.


Jos 20 straipsnis sako:
„Žmogaus laisvė neliečiama.
Niekas negali būti savavališkai sulaikytas arba laikomas suimtas.“

 

Jos 21 straipsnis skelbia:
„Žmogaus asmuo neliečiamas.
Žmogaus orumą gina įstatymas.“

 

Jos 25 straipsnis mums visiems užtikrina:
„Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.“

 

Jos 33 straipsnis teigia:
„Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ir pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus. Draudžiama persekioti už kritiką.“


Galvoju: kas iš valstybės pareigūnų šį vakarą atsiprašys piliečio Kazio Grabio dėl Vasario 16-ąją Vilniaus Simono Daukanto aikštėje paminto jo orumo?