PAGRINDINIS

TAUTOS TRIBUNOLAS

Jau kuris laikas kaip laikraštis RESPUBLIKA iškėlė Tautos tribunolo idėją. Ji sulaukė nemažo tautiečių dėmesio. Deja, paskutinio meto politinių įvykių raida, šią temą  išstūmė iš aktualijų lauko, bet jau aišku, kad prie jos bus grįžtama. Žemiau talpiname pasirodžiusias  publikacijas šia tema. 

plačiau
 
2018-12-22. D.Trampas JT migracijos paktui tarė griežtą NE!

JAV įvardijo savo oficialią poziciją JT Migracijos pakto atžvilgiu.

Pranešime nurodoma, kad „JAV vyriausybė negali palaikyti Pasaulinio susitarimo migracijai ir jį lydinčios rezoliucijos. JAV neprisiima jokių įsipareigojimų ar padarinių, kylančių iš šio Pasaulinio susitarimo migracijai ir jo pagrindu parengtų dokumentų...“

plačiau
 
2018-12-19. ŠIOS DIENOS KONFERENCIJOJE

2018 m. gruodžio 19 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų Bronislovo Genzelio, Audriaus Butkevičiaus ir Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Ramūnai Karbauski, ko Lietuvai reikia labiau – bibliotekos Naisiuose ar valstybinės reikšmės bibliotekų?“ Dalyvauja: Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos prezidentė Emilija Banionytė, Lietuvos medicinos bibliotekos atstovė, gydytoja doktorantė Eglė Sakalauskaitė – Juodeikienė, V. Kudirkos medikų literatų draugijos pirmininkas Algimantas Jasulaitis.

plačiau
 
2018-12-17. IŠTRAUKA IŠ MOKYTOJŲ PALAIKYMO MITINGO

Darius Trečiakauskas tiksliai įvardino mūsų visuomenę slegiančią problemą - parazitinę biurokratiją. Esant tokiai situacijai jokios realios permainos neįmanomos , palaikomos tik niekinės iniciatyvos , klesti nepasitikėjimas ir kiekvieno žingsnio kontrolė...

plačiau
 
2018-12-17 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Z. Vaišvilos spaudos konferencija

Gruodžio 17 d. 11 val. Seimo spaudos konferencijų salėje vyko Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija.

 „Lietuvos valdžia ne tik ignoruoja visuomenės nuomonę dėl JTO Visuotinių susitarimų dėl migracijos ir dėl pabėgėlių, bet ir slepia savo veiksmus nuo Lietuvos piliečių“, – teigia Z. Vaišvila...

Papildoma informacija

plačiau
 
2018-11-15. TAUTAI PASKELBTAS KARAS. GINAMĖS!

SVARBU

         Į viešumą prasprūdo informacija, kad Lietuvoje per du mėnesius iš tėvų buvo paimta per 1000 vaikų. Tai sukėlė visuomenės reakciją ir davė stiprų postūmį organizuotis pasipriešinimui prieš daugelį susikaupusių blogybių.

        "Karas? Taip – karas. Mes ginamės. Tačiau vien pradėtų protestų akivaizdžiai nepakanka, nes valdžia ignoruoja viską. Kaip bent pristabdyti šį nuo kalno prieš mūsų šeimas paridentą volą? Būtina ne blaškytis dėl sistemos sraigtelių šakalienių, majauskų ir panašių. Juos paaukos, bet volas ir toliau mus traiškys",- sako Z.Vaišvila. 

           Vienas pirmųjų dėmesio vertų žingsnių - besikurianti Lietuvos Visuomenės Tarybos steigimo grupė. 

    Konferencijos santrauka (o čia detaliau)

   Atsarginis vaizdo įrašas

 

 

2018-11-21.  Konferencijos  II dalis 

plačiau
 
2018-12-14. A. Guoga: Kai šalyje įsigali sodomizmas...

Prie sodomizmo padarinių galime drąsiai priskirti ir pasikeitusį valstybės požiūrį į vaikus. Jeigu anksčiau šeima buvo laikoma didžiuliu gėriu ir valstybės pamatu, tai dabar šeima vaizduojama kaip represinė struktūra, kur vaikas mušamas, tėvai jį žaloja netinkamu auklėjimu. Valstybė „ateina vaikui į pagalbą“ – vienašališkai nustato kokiomis sąlygomis tėvai galės paauginti savo vaikus, o kuomet valstybė juos perims. Dabar iš esmės vaikai tapo valstybės nuosavybe, nes...

plačiau
 
2018-12-12. TRUMPAI, BET LABAI AIŠKIAI

Pasak LR Seimo nario Petro Gražulio, mokytojų streikas ir su tuo susijusios ir vis labiau eskaluojjamos aistros yra Landsbergių nusikalstamo plano bet kokia kaina išsilaikyti valdžioje dalis. Mat per Prezidentūrą ši nusikalstama grupuotė išlaiko savo įtaką...

                  Papildoma informacija

plačiau
 
2018-12-10. KONFERENCIJA

2018 m. gruodžio 10 d. 11 val.  Lietuvos Visuomenės Tarybos valdybos atstovų spaudos konferencija Seime „Išmokime susikalbėti: JTO Visuotinis susitarimas dėl saugios, tvarkingos ir reguliarios migracijos“...

plačiau
 
2018-12-09. PIRMIEJI LIETUVOS VISUOMENĖS TARYBOS VEIKSMAI

Skirtingai negu LR Seimo nariai, signataras Zigmas Vaišvila perskaitė planuojamus pasirašyti susitarimus dėl migracijos anglų kalba. Juose jis atrado, kad ketinama kurti naują viršvyriausybinį darinį, kuris koordinuotų migracijos reikalus pasaulyje tiesiogiai, apeinant nacionalines vyriausybes. Jei taip atsitiktų, būtų pažeista Lietuvos Konstitucija. Todėl kol šis teisės institutas veikia, jokių susitarimų pasirašyti negalima, tas būtų neteisėta. Kad išsiaiškintų šį teisinį prieštaravimą, signataras bando diskutuoti ir konsultuotis su įvairių lygių tiek Seimo, tiek vyriausybės politikais. Kolkas – be rezultatų.

plačiau