PAGRINDINIS

2023.06.02. AR SUGEBĖSIME IŠPIRKTI LIETUVĄ IŠ VERGOVĖS?

          Mielas Tautieti,
Lietuva apgaulės būdu suviliota, pagrobta, parduota ir išprievartauta – už vienintelį eurą!?. Klausimas – kodėl... už vienintelį!?.

 

Ogi todėl, kad vieneto kūrybinė galia yra pati svarbiausia, galingiausia ir įtakingiausia dieviškajame skaičių panteone. Be abejo ta jo galia sumaniai pasinaudota šiuolaikinės kapitalistinės sistemos, taip vadinamoje, demokratinėje virtuvėje, kurioje visiškai jokia demokratija nekvepia – tai tik širma apsiblaususioms ir to nesuvokiančioms žmogelio akims apdumti.

Taigi, apsidairykime po jos užkaborius: pirmasis akivaizdus faktas – Mažeikių naftos perleidimas amerikonams už tą vienintelį eurą (litą). Landsbergis nepasididžiavo ir priėmė jį kaip aukščiausiojo palaiminimą.

 

Arba, sakykime, už kitą, o galimas daiktas, kad už tą aną stebuklingąjį eurą jis nusipirko žemės sklypelį sau amžinam naudojimui už kurį kas nors kitas būtų priverstas atseikėti ne vieną tūkstantėlį tokių metalinių euriukų. Tai argi ne stebuklingas tas, vienetu pažymėtas, pinigėlis.

 

O kiek dar tokių sandorių, kurių metu iš delno į delną perdėta skrituliukų su įspaustu vienetuko ženklu mūsų Lietuvėlėje ir nesuskaičiuoti. Visai nesvarbu, kad kažkuriose finansinėse institucijų ataskaitose išdidžiai figūruoja fantastinės sumos už perleistus turto objektus, tikrovėje viską dengė tas iš delno į delną perduotas vienetukas.

 

Jis pridengė visus trūkumus ir galimas milijardines skolas. Ir visai nesvarbu, kad kažkur užkulisiuose, o kartais ir viešumoje kai kurie nesusivokėliai ar demokratijos analfabetai, dalijasi savais pastebėjimais, visiškai priešingais oficialiajai doktrinai, kuri skelbia tik patikrintus ir tikrus, ne iš piršto laužtus duomenis.

 

Visuomenei, kurioje iš dešimties aštuoni individai yra abejotinos psichinės sveikatos, kaip įvardija kai kurie oficialūs valdžios struktūrų šulai, sunku susivokti situacijoje į kurią ji nėra pašvęsta. Suprantama, kad ne kiekvienam mirtingajam leista šitai suvokti, ir ne kiekvieno pašvęstojo delne vienetukas įgauna tokią mistinę galią.

Tautieti, skelbiu gerąją žinią, kad jau atėjo momentas, kada ir tu gali atlikti šį paprastą, bet ne visiems protu suvokiamą sakralinį veiksmą – pervesti VIENĄ vienintelį eurą didžiajam tikslui – pagrobtos Lietuvos išpirkimui iš vergovės. Kad šitai įvyktų reikalinga įveikti teismų maratoną – pradžioje lietuviškųjų, po to ir tarptautinių.

 

Tokį veiksmą inicijuoja naujai įvardintos Nepriklausomos Suverenios Lietuvos valstybės (SNLV) vadovas, einantis prezidento pareigas Alfonsas Norvaišas, laikinai, dėl suprantamų priežasčių, reziduojantis Šveicarijoje.

Žinoma, tokiam procesui organizuoti reikalingos ir atitinkamos lėšos ir jas reikia sukaupti tais euriniais vienetukais, kuriuos jūs galite, lyg rūpestingos bitutės, sunešti į nurodytą banko sąskaitą įrašant – Lietuvėlės reikalui.

Remdamiesi, taip visų mylimo Tapino paskelbtais viešumo standartais, skelbsime išsamią ataskaitą, kiek eurų vienetukų surinkta ir kur kokiu tikslu išleista. Pabrėžiu, reikalinga ne auka, o prisidėjimas prie bendro visus vienijančio tikslo – Lietuvos išlaisvinimo. Kodėl ne auka? 

 

Ogi todėl, kad kaip kažkada pasakė vienas susipratęs lietuvis: „dievo naudą – velnias gaudo“, o iš tikrųjų visos dabarties aukos sunešamos karo dievui Molochui ir tie abiejų pusių žuvusieji – jam paaukojami ir tiems kraujo ištroškusiems demonams.

 

Todėl ne aukų ir aukojimo reikia, o tvirto ir tikro visų nusistatymo atstatyti Tiesą ir Teisingumą, vadovaujantis žmogiškosios moralės ir Doros principais. Ir tokį stebuklą sukurti įgalins Tavasis vienintelis į Lietuvos gelbėjimo sąskaitą įneštas euras.

 

Pasinaudokime vieneto mistika ir įveikime monstrą – atėmusį mums Viltį, Laisvę ir Tikėjimą savo žmogiškosiomis galiomis, kurias Aukščiausiasis suteikė mums prieš pasiųsdamas į šį Žemės rojų patikrinti ko iš tikrųjų esame verti.

 

www.snlv.lt                    Interviu su A.Norvaišu