PAGRINDINIS

2022-06-09. SEIMAS ELGIASI NESĄŽININGAI

 

Algimantas RUSTEIKA


Liberalkonservatnikai ir spalvotieji bukalaurai intensyviai rengiasi būsimiems savivaldos rinkimams savo užpakaliams apsaugoti. Stengiamasi sudaryti dar nelygesnes sąlygas amžinajam gyvenimui valdžioje toliau užtikrinti.


Seime pritarta po pateikimo rinkimų kodeksui - tai žingsnis apsisaugoti nuo visuomenės, sudarant visiškai nelygias sąlygas žmonių kuriamiems rinkimų komitetams ir partijoms. Pajutusi bendrą pavojų tam vieningai pritaria ir "opozicija", nubalsuota 98 balsais "už" prieš 1 balsą "prieš" - valdžios klausimu varnas varnui akies nekerta.


Bus nustatyta, kad rinkimų komitetą gali steigti 0,1 % savivaldybės gyventojų, t.y. Vilniaus miesto savivaldybėje – 580, Kauno miesto savivaldybėje – 289, Klaipėdos miesto savivaldybėje – 149 ir t.t. Tiek veiklių narių neturi net partijų analogiški skyriai, kuriems tokios kvotos nėra taikomos, todėl piliečių iniciatyvoms praktiškai užkertamas kelias.


Maža to, sudaromos ir nelygios finansavimo sąlygos. Piliečiai galės naudotis tik nario mokesčiais ir žmonių aukomis, kai tuo tarpu partijos be šito dar papildomai gaus ir gyventojų pajamų mokesčio dalį, ir valstybės dotacijas.


Dar daugiau, vien partijos turės išimtinę teisę steigti "analitinius centrus", kurie galės būti finansuojami užsienio fondų, tuo būdu atveriant kelią Lietuvos politinių jėgų finansavimui ir įtakojimui kitų valstybių ir užsienio struktūrų lėšomis. Į STT nuomonę, kad tai neteisėta, atsakyta, jog bus leidžiama finansuoti tik "patikimiems fondams", kurių "patikimumą" nustatys ... VRK. Būtų juokinga, jei nebūtų graudu.


Taigi apie viską pagalvota. O jei ir to nepakaks - "nepaprastoji padėtis", kuri tam ir sugalvota, bus tęsiama tiek, kiek reikia, ir taip pabrukusi uodegytę nuolanki žiniasklaida bus dar labiau kontroliuojama ir cenzūruojama.


Kritiniu atveju visuomeninės jėgos, siekiančios valstybėje permainų, bus apšauktos prorusiškomis ir joms uždrausta dalyvauti rinkimuose. Tam variantui jau praktiškai rengiamasi.