PAGRINDINIS

2020-01-01. VĖLIAVOS DIENA

 1919 sausio 1 d. Kazys Škirpa su grupele didvyrių slapta iškėlė trispalvę Gedimino bokšte. Gedimino kalno pilyje būta ir dar penkių vėliavos iškabinimo faktų.                                plačiau...


"... prieš 101 metus sausio 1-osios rytą pirmasis Lietuvos kariuomenės savanoris Kazys Škirpa eidamas Katedros aikšte, pažvelgęs į Gedimino bokštą, pamatė, kad vėliavos nėra (atsitraukdami vokiečiai savąją išsivežė).

Reikėjo skubėti, kad kiti neiškeltų, nes kieno vėliava, tų bokštas, tų ir miestas. Žmonės ėmė būriuotis, žiūrėti kieno vėliava kils.

"Išgavęs" ją su kitais savanoriais skubiai kopė į kalną. Iškėlę vėliavą savanoriai sugiedojo Himną, saliutavo jos garbei ir, kaip vienas iš jų prisimena, K. Škirpa pasakė "trumpą, bet prasmingą kalbą": "Tegul mūsų kariuomenės pirmieji šūviai bus ne į priešą, o mūsų Vėliavos garbei!"

Su Vėliavos diena."