PAGRINDINIS

2019-12-13. BUVO SULAIKYTAS SIGNATARAS Z.VAIŠVILA. KĄ TAI REIŠKIA?


 BUVO SULAIKYTAS SIGNATARAS Z.VAIŠVILA.

KĄ TAI REIŠKIA?

 

Vakar policija sulaikė Nepriklausomybės akto signatarą Zigmą Vaišvilą. Išėjęs iš namų paimti pašto Z.Vaišvila pamatė, jog yra filmuojamas dviejų policijos pareigūnų, kurie leido pasiimti telefoną, rekomendavo įsidėti maisto, leido užrakinti namus ir Vaišvilą išsivežė.


Signataras man pasakojo, kad sulaikomas prašė pateikti pranešimą apie įtarimus, tačiau policininkai tylėjo "kaip Marytės Melnikaitės".


"Esmė ta, kol nesu įtariamasis jie negali jokių veiksmų atlikinėt. Duokit, sakau jiems man tą nutarimą, kokiu būdu jūs čia mane paskelbėt įtariamuoju? Tyla“, - pasakojo Z. Vaišvila.


Po kiek laiko signatarą paleido.


"Policijoje supažindino su nutarimu, turiu jo kopiją. Man draudžiama išvykti iš namų “, - pasakojo Z. Vaišvila.


Jis yra persekiojamas septintus metus, vis keliant naujas baudžiamąsias bylas nuo to laiko, kai pirmasis surado ir paviešino Dalios Grybauskaitės tarnybos Komunistų Aukštojoje partinėje mokykloje bylą. Persekiojimas prasidėjo iškart po paviešinimo.


Priešpaskutinė baudžiamoji byla Nepriklausomybės akto signatarui buvo iškelta šį pavasarį.
Zigmą Vaišvilą informavo, kad dar vienos bylos iniciatorius yra FNTT direktorius Antoni Mikulskis. Jo prašymu Generalinė prokuratūra iškėlė baudžiamąją bylą Zigmui Vaišvilai ir FNTT pareigūnei Rasai Bernatonytei. Dėl FNTT apšmeižimo ir ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimo be leidimo.


Čia - ta pati FNTT ir ta pati Generalinė prokuratūra, kurioje buvo galutinai išsuktas Gintautas Kėvišas, VEKS vagys, kurioje netiriama SGD terminalo nuomos afera, nekviečimas į apklausas Astravo AE su Lukašenka sulygęs Andrius Kubilius. Čia ta FNTT, kurioje dar neseniai buvo skaidomos PVM grobstymo bylos, kad stambus grobstytojas nesėstų. Ar begalima labiau apsišmeižti?


Generalinė prokuratūra Vaišvilai iškėlė bylą dėl FNTT "šmeižimo" tuo metu, kai Generalinės prokuratūros prokuroras Jasaitis su kolega Rėksniu pasiguodė žiniasklaidai, kad yra politikų verčiami kelti bylas ir persekioti žmones.


Nežinau bylos, kurioje Vaišvilą persekioja septintus metus turinio išsamiai, tačiau esu įsitikinusi, kad ji jau seniai būtų išspręsta, jei Prokuratūra nebūtų gavusi politinės komandos persekioti signatarą, drįsusį demaskuoti Dalią Grybauskaitę.


Man pačiai, kandidatavimo metu buvo iškeltos trys bylos už įrašus FB. Prokurorai iškėlimo faktą labai viešino. Po rinkimų gavau žinią, kad viena, kurią garsino labiausiai, jau nutraukta. Dar dvi, spėju, driokstelės 2020, kai bus politiškai naudinga.


Z.Vaišvilos persekiojimas yra tąsa signatarų teismų, kai už tariamą protestų prieš naktines reformas prie Seimo organizavimą ta pati policinė-politinė šaika organizavo bylas signatarams Romualdui Ozolui, Bronislovui Genzeliui, visuomenininkui Alvydui Alvydas Medalinskas.


Z.Vaišvilos persekiojimas ir nuolatinis žeminimas įtarimais dėl tariamų nusikaltimų, kurių teisėsauga nesugeba įrodyti septynerius metus, rodo, kad teisingumo požiūriu mes dar gyvename sovietijoje, o veikiama KGB metodais. Disidentą Antaną Terlecką KGB mėgino padaryti "bandelių vagimi".


Lygiai taip pat buvo persekiojama ir žlugdoma VSD sufabrikuotais dėl tariamo ketinimo susisprogdinti Rusijos kariniame dalinyje Eglė Kusaitė. Ji buvo kalinama, brutaliai tardoma FSB, o vėliau pilnai išteisinta. Prokuroras Laucius dėl to nebuvo nubaustas. Jis tapo Vilniaus apygardos vyriausiuoju prokuroru.


Lietuva nusipirko galingesnių, nei Prancūzijos policija, vandens patrankų. Vyriausybei vadovauja žmogus, kuris dar neatsiprašė nei už Klonio gatvės šturmą, nei už gumines kulkas, kuriomis buvo šaudoma prie Seimo. Tas, kuris vadovavo smurto prieš beginklius akcijai Garliavoje, dabar yra generalinis komisaras.


Aš jus raginu: dalinkitės šia informacija kuo plačiau.

Mes žinom! Mes, suprantame, kas vyksta.

Rūta Janutienė

Papildyta 14:35

2019 m. gruodžio 16 d. 13 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferencija Seime „Lietuvoje Zigmui Vaišvilai Baudžiamojo proceso kodeksas negalioja“.

 

Spaudos konferencijoje dalyvauja advokatas Ryšardas Burda ir buvęs Lietuvos Seimo narys Audrius Nakas. Š.m. gruodžio 12 d. signatarą Zigmą Vaišvilą, apie 9.30 val. išėjusį iš namų patikrinti pašto, sulaikė prie namų automobilyje budėję policininkai. Su šlepetėmis ir treningais, leidus pasiimti telefoną ir užrakinti namų duris, signataras mandagiai buvo nuvežtas į policiją apklausai. Prieš nuvežant jį į apklausą, Z. Vaišvila buvo supažindintas su prokurorės Audronės Žentelienės nutarimu atvesdinti jį. Vyr. tyrėja Janina Grinevič be Zigmo Vaišvilos advokato pradėjo jo, kaip įtariamojo, apklausą.

 

Z. Vaišvilai apklausos metu nuolat klausiant tyrėjos, kokiu dokumentu jis buvo pripažintas įtariamuoju ir prašant pateikti šį privalomą dokumentą Z. Vaišvilai, apklausą vykdžiusi vyriausioji tyrėja J. Grinevič nieko neaiškino ir jokio dokumento Z. Vaišvilai dėl įtarimų jam pareiškimo nepateikė, į šiuos klausimus neatsakinėjo. Zigmas Vaišvila visuose dokumentuose įrašė, kad tyrėja J. Grinevič jam nepateikia jokio dokumento dėl įtarimų pareiškimo ir nepaaiškina, kodėl neįteikia. Nežiūrint į tai, kad joks dokumentas Z. Vaišvilai dėl įtarimų pareiškimo nebuvo pateiktas, pažeisdama Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimus turėti advokatą ir prieš tai pranešti jam apie įtarimų pareiškimą, vyriausioji tyrėja J. Grinevič atlikinėjo su signataru procesinius veiksmus, kurių neturi teisės atlikti, Z. Vaišvilai neturint advokato ir prieš tai nepranešus jam apie įtarimų pareiškimą.

 

Z. Vaišvila net nespėjo su savimi pasiimti akinių ir asmens dokumento. Vyriausioji tyrėja ir tai ignoravo. Galop vyriausioji tyrėja Janina Grinevič paskelbė jos priimtą nutarimą Zigmui Vaišvilai skirti kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą nepasišalinti iš gyvenamosios vietos, įrašius šios vietos adresą. Pažeidus šį pasižadėjimą, pagrąsinta griežtesne kardomąja priemone. Visi šie veiksmai tyrėjos nurodymu buvo įrašinėjami į videokamerą. Tai taip pat buvo padaryta pažeidžiant Baudžiamojo proceso kodeksą - nepaskelbiant ir neforminant šio veiksmo kaip baudžiamojo proceso dalies. Z. Vaišvilai nebuvo pasiūlyta dėl to pasirašyti jokio procesinio dokumento.

 

Apie 12.30 val. Zigmą Vaišvilą policija parvežė namo. Pranešėjai pateiks išsamią informaciją dėl šio ypatingo atvejo – asmeniui nepranešus apie įtarimų jam pareiškimą, su juo vykdomi baudžiamojo proceso veiksmai, kaip su įtariamuoju, taikomos net kardomosios priemonės – atvesdinimas, rašytinis pasižadėjimas nepasišalinti iš gyvenamosios vietos. Tai nutiko Zigmui Vaišvilai. Gauti dokumentai patvirtina, kad buvo suklastoti procesiniai dokumentai. Procesiniai veiksmai su Zigmu Vaišvila buvo vykdomi kaip su įtariamuoju be privalomo tokiais atvejais jo atstovo – advokato. Bus paaiškinta nuomonė, kodėl taip skubama vykdyti šiuos akivaizdžiai neteisėtus veiksmus ir bus paskelbti sprendimai dėl tolimesnių gynybos veiksmų.