PAGRINDINIS

2018-12-22. D.Trampas JT migracijos paktui tarė griežtą NE!

JAV įvardijo savo oficialią poziciją JT Migracijos pakto atžvilgiu.

Pranešime nurodoma, kad „JAV vyriausybė negali palaikyti Pasaulinio susitarimo migracijai ir jį lydinčios rezoliucijos. JAV neprisiima jokių įsipareigojimų ar padarinių, kylančių iš šio Pasaulinio susitarimo migracijai ir jo pagrindu parengtų dokumentų.“

 

Tiek Migracijos paktas, tiek Niujorko deklaracija dėl pabėgėlių ir migrantų yra įvardijusi tokius tikslus, kurie yra nesuderinami su JAV įstatymais ir politika. JAV aiškiai pabrėžia savo įsitikinimą, kad visi sprendimai, susiję su sienų saugumu, įskaitant ką priimti legaliai gyventi ar kam suteikti pilietybę, yra vienas svarbiausių suverenios valstybės sprendimų, ir todėl negali būti net jokių derybų ar peržiūros atitinkamų tarptautinių instrumentų ar forumų atžvilgiu.

 

Šaltinis