PAGRINDINIS

2018-11-02. Visuomenininkai prieš vaikų atiminėjimą

Valstybės krizės priežastis yra pati politinė sistema, kuri ne tik nieko nebegali pakeisti, bet pati generuoja problemas ir nė vienos nesugeba išspręsti. Kaip pavyzdys gali būti 2012 metų Garliavos įvykiai, kai 240 kaukėtų pareigūnų grubia prievarta išplėšė iš namų nusikaltėlių nuskriaustą mergaitę, o visuomenė iki šiol negali gauti atsakymo, ar ji iš viso dar tebėra gyva...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuomeninių organizacijų pareiškimas

dėl mitingo prieš vaikų atiminėjimą

Tiesos.lt redakcija 

 2018 m. spalio 30 d. 10:39

 

Pastarosiomis savaitėmis Lietuvoje paviešinta šokiruojanti statistika ir šeimų, nukentėjusių nuo nepagrįstų Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (toliau – VTAIT) pareigūnų veiksmų, liudijimai dar kartą patvirtino, kad Seimo narių M. Majausko ir D. Šakalienės inicijuota, 2017 metais Seimo priimta ir 2018 metų liepą įsigaliojusi vaiko teisių apsaugos reforma yra iš esmės ydinga ir antikonstitucinė.

 

Tenka konstatuoti, kad š. m. liepos 1 d. įsigaliojęs įstatymas konkrečiais jo taikymo pavyzdžiais patvirtino prieš šio įstatymo priėmimą masiškai protestavusios, tačiau visiškai nepagrįstai ignoruotos visuomenės dalies prognozes.

 

Išsipildė prieš įstatymo įsigaliojimą išsakyti lūkesčiai – vaiko teisių apsaugos reforma jau faktiškai funkcionuoja kaip totalitarinio pobūdžio prievartos prieš šeimas įrankis. Taip pat būtina suprasti, kad ši reforma yra priemonė neoliberaliais principais grindžiamos vaikų globos ir apsaugos politikos, kuria rūpestis vaikais verčiamas tik dar viena pelningo verslo sritimi, įgyvendinti.

 

D. Šakalienės ir M. Majausko pastangomis Seimo priimtoje, o prieš tai Lietuvos žmogaus teisių centro ir kitų Šiaurės ministrų tarybos finansuotų organizacijų bent dešimtmetį Lietuvoje populiarintoje reformoje atsispindi dviejų prieš prigimtinę vyro ir moters šeimą stojusių moderno ideologijų – liberalizmo ir komunizmo – bruožai.

 

Viena vertus, ji paremta išimtinai liberalia nuostata, jog vaikas yra abstraktus savarankiškas individas, kuriam tereikia užtikrinti jo teises, o buvimas šeimoje neturi savaiminės vertės ir nėra būtinas visaverčiam vaiko vystymuisi.

 

Reformos objektas yra vaikas, o ne šeima kaip nedalomas vienetas. Kita vertus, reforma remiasi komunistiniu įsitikinimu, kad valstybė gali geriau nei tėvai žinoti, kaip turi būti auklėjami vaikai, kad vaikų auklėjimą galima standartizuoti, centralizuotai planuoti ir paversti tarytum profesinio žinojimo sritimi, galiausiai, kad valstybė apskritai turi teisę kištis į šeimos gyvenimą ir periminėti vaikų auklėjimo funkcijas.

 

Tokia liberalių ir komunistinių prielaidų samplaika daro reformą iš esmės liberalkomunistine. Atmesdama šeimą, kaip būtiną vaiko vystymuisi aplinką, ji neišvengiamai atmeta prigimtinę skirtingų lyčių papildomumo vertę šeimoje.

 

Pabrėžtina, kad š. m. liepos 1 d. prasidėjęs ir pastarosiomis savaitėmis paviešintas masinis VTAIT piktnaudžiavimas įstatymu savavališkai ardant šeimas, prievarta vaikus atskiriant nuo jų tėvų, yra logiškas ir neišvengiamas tikslingai taikomos vaiko teisių apsaugos reformos rezultatas.

 

Šia reforma įtvirtinti ir jai esminiai smurto prieš vaikus apibrėžimai yra absurdiškai plataus ir talpaus turinio, kas įgalino faktiškai nekontroliuojamą šeimų ardymą. Tokiu būdu totalitarinio pobūdžio neokomunistine ideologija paremta ir dėl ideologinių bei komercinių paskatų beatodairiška skuba įgyvendinta reforma valstybiniu lygmeniu legitimavo Konstitucijos ginamos prigimtinės šeimos naikinimą.

 

Atsižvelgdami į vaiko teisių apsaugos reformos totalitarinį pobūdį, jos taikymo mastą bei antikonstitucinę, taigi, ir antivalstybinę reikšmę, greta jau paskelbtų mitingo tikslų reikalaujame:

 

- Neatidėliotinai ir viešai įvardyti už nusikalstamą eksperimentavimą su šeimos institutu ir konkrečiomis nukentėjusiomis šeimomis atsakingas politines jėgas ir konkrečius asmenis;

 

- Ištirti ir viešai paskelbti apie visus neteisėtus ir nusikalstamus vaikų atėmimo iš šeimų atvejus ir, siekiant visuomenei atskleisti tikruosius piktnaudžavimo įstatymu mastus bei šio įstatymo pagrindu organizuojamos komercinės veiklos pobūdį, viešai pranešti apie visų nuo tėvų prievarta atskirtų vaikų tolimesnį likimą. Taip pat įvardyti konkrečius įstatymu piktnaudžiavusius ir minėto tipo komercine veikla pelno tikslais užsiėmusius bei užsiimančius asmenis;

 

- Įvertinant šio įstatymo politinę žalą, kurstant masišką nepasitikėjimą valstybinėmis institucijomis, taigi, ir valstybe, bei neatitaisomo pobūdžio žalą dėl šio įstatymo taikymo patyrusių šeimų mastą, šio antikonstitucinio įstatymo priėmimą inicijavusiems Seimo nariams D. Šakalienei ir M. Majauskui paskelbti apkaltą ir inicijuoti išsamų jų privačių interesų tyrimą, taip pat teisiškai išanalizuoti ir įvertinti D. Šakalienės veiklą vaikų teisių apsaugos srityje iki tampant Seimo nare;

 

- Susidariusios situacijos faktiškai sukontroliuoti nesugebėjusią ir iki šiol tarnybų nusikaltimus dangstančia ir ginančia vaiko teisių apsaugos kontrolierę E. Žiobienę nedelsiant atleisti iš užimamų pareigų ir pradėti išsamų E. Žiobienės veiklos šioje srityje tyrimą.

 

Tautos Forumas
Sąjūdžio iniciatyvinės grupės klubas
Lietuvos žmogaus teisių asociacija 
Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga 
Vilniaus sąjūdis
Jaunimo sambūris „Pro Patria“
Krikščioniškosios kultūros institutas
„Vilnijos“ draugija

 

 


 

Papildoma informacija ir nuorodos

 

Kaip buvo svarstomas Vaiko teisių apsaugos pagrindų  įstatymas 2010 m. kovo  30 d. Jau tada nuskambėjo perspėjimas: "Tėvai, nepraraskime budrumo ! Jeigu bus "prastumtas" šis įstatymas, tapsite smurtautojais!"

https://youtu.be/5nZ8Zh7qYl0

 

Lietuvoje netylant diskusijoms, kurias išprovokavo rugsėjo pabaigoje iš kauniečių E. ir G. Kručinskų šeimos drastiškai atimtų mažamečių vaikų drama, pasigirsta klausimų kaip turėtų būti teisiškai reglamentuojamas vaiko teisių užtikrinimas, kad tokie skandalai daugiau nesikartotų.  Į šį klausimą atsako teisininkas, Laisvos visuomenės instituto valdybos narys dr. Vygantas Malinauskas.

https://y-news.lt/dr-v-malinauskas-vaiku-apsaugos-reglamentavimo-trukumai-ir-kaip-juos-isspresti/?fbclid=IwAR3MG9CSMDnLYHZEBmvNYEg7ZJh-v9A8PiIPGOeWOfiXxQsRVwo8fM2BgjM

https://www.youtube.com/watch?v=oXpYdfNd5kg

 

Tautos forumo su visuomeninių organizacijų pareiškimas dėl  šeimų ardymo įstatymo:

http://www.propatria.lt/2018/10/tautos-forumo-ir-visuomeniniu.html

 

Jolantos Miškinytės interviu, darytas dar 2015 metais, kurį turėtume skaityti kaip perspėjimą, kas artimiausiu metu gali įvykti Lietuvoje, jei absurdišką vaikų atiminėjimą iš šeimų įteisinusi 2018 metų vaiko teisių reforma nebus atšaukta.

http://www.propatria.lt/2015/02/jolanta-miskinyte-nezmoniska-sistema-ar.html

 

Andriaus Švarplio straipsnis apie antihumanišką ir nusikalstamą leftistinę (liberalkomunistinę) genderizmo ideologiją, kuria buvo grindžiama Lietuvoje sukurta totalitarinė „vaiko apsaugos ir globos“ sistema, įteisinusi valstybės prievartą prieš šeimą ir atvėrusi kelią masinio ir savavališko vaikų atėminėjimo iš tėvų praktikai:

http://www.pozicija.org/andrius-svarplys-leftistinis-marazmas-postuluojant-kalte-vyrams-normalios-seksualines-orientacijos-zmonems-ir-seimai/

 

Ligitos Kolosauskaitės straipsnis apie tai, kaip genderizmo ideologija grindžiama  „vaiko apsaugos ir globos“ sistema negrįžtamai sugriauna išskirtas šeimas, visam laikui pakirsdama net ir atimtų, bet vėliau šeimoms sugrąžintų vaikų, pasitikėjimą tėvais, nepajėgusiais jų apsaugoti nuo šios sistemos tarnybų smurto:

http://www.pozicija.org/lidzita-koloskauskaite-vaiku-atiminejimo-vajus/

 

Aušros Liudvigsen trijų dalių straipsnis, kuriame atskleidžiama, kaip neokomunistinė genderizmo ideologija palenkiama tarnauti vaikų priežiūrą ir globą suprekinančiai neoliberaliai ideologijai ir praktikai, kai daugelyje Europos šalių, norvegiškojo „Barnevernet’o“ pavyzdžiu ir jam remiant, kuriami pakaitinių ir neskaidriai veikiančių grynai komerciniai vaikų namų tinklai.

 

Toks tinklas veikia ir Lietuvoje, kur neseniai įgyvendinta liberalkomunistinės ir neoliberalistinės ideologijų samplaika grįsta tariamoji vaikų apsaugos ir globos „reforma“ neabejotinai siekiama sukurti palankiausias sąlygas šio tinklo plėtrai ir laiduoti kuo didesnį jo pelningumą šio verslo dalyviams. Mitinge bus reikalaujama ištirti ir atskleisti visuomenei su šiuo tarptautiniu tinklu glaudžiai susijusių „reformos“ iniciatorių D. Šakalienės, E. Žiobienės, D. Puro ir kitų suinteresuotų asmenų nukentėjusioms šeimoms ir visuomenei padarytos žalos pobūdį ir mastą bei pareikalauti jų politinės, galimai ir teisinės, atsakomybės už pragaištingus jų veiklos padarinius:

https://verslas.lrytas.lt/rinkos-pulsas/2017/10/12/news/pakaitiniu-vaiku-namu-skandalo-norvegijoje-gijos-driekiasi-iki-lietuvos-2974995/

 

https://verslas.lrytas.lt/rinkos-pulsas/2017/10/13/news/vaiku-namu-imperija-sukures-apsukruolis-sukiso-rankas-i-norvegu-barnevernet-aruodus-2990354/

 

https://verslas.lrytas.lt/rinkos-pulsas/2017/10/15/news/-barnevernet-gina-apsukruoli-isisukusi-i-globojamu-vaiku-pinigus--3012331/

 

 

Asociacijos Lietuvos tėvų forumas kreipimasis į Lietuvos Prezidentę D. Grybauskaitę, Premjerą S. Skvernelį, LR Seimo narius ir Socialinės apsaugos ministrą L. Kukuraitį, kuriuo prašoma stabdyti institucinį smurtą prieš šeimą:  

http://www.pozicija.org/gestapo-metodai-negali-buti-teisingu-pavyzdziu-kaip-auginti-vaikus-be-smurto/

 

Lenkijos televizijos POLSAT sukurtas sukrečiantis, dokumentinis filmas apie visame pasaulyje pasmerkimo ir masinių protestų sulaukusią Norvegijos ,,Barnevernet’o“ veiklą. Ją pagrįstai galima laikyti nusikaltimu žmoniškumui, kuriam neturėtų būti taikoma senatis:

https://www.youtube.com/watch?v=-KU-v9I9gCY

 

Prancūzų televizijos sukurtas filmas apie vaikų teisių apsaugos sistemos Norvegijoje tikrąjį veidą (lietuviškas vertimas):

https://www.facebook.com/laisvavisuomene/videos/2133011617015534/