PAGRINDINIS

2023-03-12. LAIŠKAS

Tai - lietuvio emigranto laiškas, jis kartus - kaip koks vaistas.

"Sveikinu su Valstybės švente. Prieš mėnesį pardaviau namus ir nekilnojamąjį turtą Vilniuje. Ir išvykau į Kiprą su trimis vaikais. Žmona atvyks vėliau, nuvažiavo į Žemaitiją atsisveikinti su tėvais...

plačiau
 
2023-02-28. ATIDŽIAI IŠKLAUSYK IKI GALO. IR NE VIENĄ KARTĄ!

 

LIETUVOS RESPUBLIKOJE - VYRIAUSYBĖ NETEISĖTA  (SU ĮRODYMAIS). KONSTITUCIJA NEREIŠKIA NIEKO.

plačiau
 
2023-02-26. NEBALSUODAMAS TU BALSUOJI UŽ TOLIMESNĮ VALSTYBĖS NAIKINIMĄ

Čia visiems tiems, kurie neateis į rinkimus ir vaidins, kad tuo labai patriotiškai išreikš savo tingų ir beprasmišką "protestą". Dėl to konservai uždaruose vakarėliuose padžiūgaus, pasišaipys iš kvailelių, valdiškos kanarėlės TV narveliuose pačiulbės apie piliečių neaktyvumą. Ir visi nusiramins iki kito karto.

plačiau
 
2023-02-11. VASARIO 16-OSIOS ŠVENTEI ARTĖJANT

TAUTIEČIAI! Broliai ir sesės! Kaip sutiksime Vasario 16-osios šventę?...

plačiau
 
DOROVĖ IR MORALĖ REIKALINGA NE TIK ŽMOGUI, BET IR VALSTYBEI

Sakoma, kad visuomenė pradeda griūti  po doros sampratos griūties. Dora – tai sąžinė, kuri visada kalba tiesą. Tai – kelias į visuotinę darną, į darną su savo sąžine ir su aplinka. Gretima sąvoka – moralė – žmonių elgesį reguliuojančios normos ir principai.  Prieš daugelį amžių dėl doros ir moralės normų nepaisymo griuvo galinga Romos imperija...

plačiau
 
2023-02-06. PAPRASTO KAIMIEČIO ŽODIS

Ūkininkas nuo Maišiagalos sako:

- UŽ TAIKĄ!
- UŽ ŽMOGIŠKUMĄ!
- UŽ TRADICINĘ ŠEIMĄ!
- UŽ MORALINES VERTYBES!
- PRIEŠ KARĄ!
- PRIEŠ VALDŽIOS DIKTATŪRĄ!
- PRIEŠ ŽMONIŲ SKIRSTYMĄ!
- PRIEŠ PASAULIO PERKROVIMĄ!
MES KARTU KEIČIAME TAISYKLES! 
plačiau
 
2023-02-02. ŽIURKIŲ KARALIUS arba TREČIASIS PASAULINIS KARAS

Trumpas, bet labai informatyvus filmukas apie visuomenės naikinimo technologijas...

plačiau
 
2023-01-22. PINIGĖLIAI PINIGAI...

Kokius eksperimentus su mumis daro valdžia, Skaitmeninis lageris ir totalinė bankinė kontrolė - kaip greitai?

plačiau
 
2023-01-15. PAMĄSTYMUI

Trumpai ir paprastai apie CBDC. Daugiausiai po pusmečio šią abreviatūrą žinos kiekvienas iš mūsų. O tiems, kam įdomu, aš šiek tiek papasakosiu apie tai, kas tai per padaras...

plačiau
 
2022-05-11. TEISINGUMO STARTAS

"Valstybė be teisingumo - tai plėšikų gauja!" Ši populiari citata, gana tiksliai atspindinti dabartinę mūsų Valstybės būklę. Kaip bebūtų, teismai dar tebėra autoritetingiausia, teisingumą įgyvendinanti institucija...

plačiau