Failų saugykla

Už dorovę


 

Brangūs draugai!

 

Šiuolaikinė visuomenė yra patekusi ne tiek į ekonominę, kiek į dvasinę krizę. Ir jokios ekonominės, finansinės ar politinės reformos nepadės išvesti visuomenės iš šios krizės.

 

Vienintelis dalykas, kuris gali išgelbėti ne tik mūsų šalį, bet ir visą žmoniją šiuo metu, tai - Dvasingumas, arba Dorovingumas. Dorovingumas, kuris yra kiekviename žmoguje. Tai - jo Sąžinė.

 

Žmonių sąžinės išraiška yra aukšta visuomenės moralė bendrąja prasme ir aukštas dorovingumo lygis kiekvieno atskiro žmogaus. Atitinkamai, aukštos moralės ir dorovės propaganda visuomenėje, visuomenės švietimas, remiantis Dvasinių idealų pagrindais, skatins valstybės ir viso pasaulio atgimimą ir atvers naują galimybę visai civilizacijai.

 

Daug mąstytojų ir filosofų nuo senų laikų duodavo pasauliui Mokymą apie Dorovinį Įstatymą.

 

Tarp jų: Pitagoras, Platonas, Aristotelis, Konfucijus, Laodzi, Mahavira, Gautama Budha, Jėzus, pranašas Mahometas ir kiti. Kai kurių iš šių Mokymų pagrindu vėliau buvo kuriamos religijos: krikščionybė, islamas, budizmas, konfucianizmas, daoizmas, džainizmas ir kitos. Kiekvienas religijos pradininkas mokė moralės, dorovės pagrindų, gyvenimo etikos, ir pats buvo pačios aukščiausios moralės pavyzdžiu.

 

Labiausiai žinoma pasaulyje Jėzaus duota Auksinė Dorovės Taisyklė: "Ir taip, visame kame kaip norite, kad žmonės su jumis elgtųsi, taip ir jūs su jais elkitės“ ( Evangelija pagal Matą 7:12).

 

Dorovė - gyvenimo pradmuo. Jeigu mes nesilaikome Dorovės Įstatymo, tai pasmerkiame save, savo šeimą ir visą žmoniją degradacijai ir išmirimui.

 

Ir tik tuo atveju, kai laikomės Dorovės Įstatymo, mes vystomės bei keičiasi mūsų sąmonė.

 

Kai žmogus į viską pradeda žvelgti per Dorovės Įstatymo prizmę, jis kitaip mato viską, kas jį supa šiame pasaulyje, jis įgyja gebėjimą skirti Gėrį nuo blogio, tai, kas gera, nuo to, kas bloga, tai, kas naudinga jo sielos vystymuisi, nuo to, kas jam kenkia.

 

Mes pradedame nuo savęs. Jeigu kiekvienas iš mūsų pradėsime elgtis kilniai, tada ir visuomenė ims taurėti. Blogis užkrečiamas, bet juk Gėris - patrauklus. Tai kam mums užsikrėsti blogiu? Mes juk norime šviesios ateities mums visiems!

 

Mes pakelsime dorovinių pažiūrų kartelę visų visuomenės struktūrų veikloje. Mes neturime daugiau laiko laukti, kad viskas palaipsniui susitvarkys: kad pačios savaime "pagerės" masinės informavimo priemonės, kad koncernai liausis gaminę genetiškai modifikuotus maisto produktus, kad pati savaime pagerės mūsų vaikų auklėjimo ir švietimo sistema, kad dvasinė ir emocinė tautos būsenos grįš į normą.

 

Tik bendromis pastangomis, tik aktyviais veiksmais mes sugebėsime pakeisti save ir visą visuomenę!

Te dorovingumas veda mus gyvenime ir daro mus garbingais ir laimingais!

 

Šaltinis