AKTYVŪS VISUOMENININKAI

PASIPRIEŠINIMO OKUPACIJAI CENTRAS

Eduardas Vaitkus

· 
Lietuvos gyventojų
PASIPRIEŠINIMO OKUPACIJAI CENTRAS


Jeigu norite prisijungti prie centro - tai JAU IR prisijungėte.
NES svarbiausia yra - NORAS, vidinis POREIKIS
PRIEŠINTIS ir KOVOTI su SISTEMA.


O darbas, pagrindinis darbas yra KALBĖTI savo aplinkoje -
aiškinti, parodyti, motyvuoti :
su kaimynais, su bendradarbiais, su giminėmis.
Nes valdžią mums išrinko ne kiniečiai, ne blogieji rusai.
Išrinkome tą valdžią MES, Lietuvos piliečiai.
Ir taip jau 30 metų.


Valdžia ta pati.
Jie keičia tik švarkelius, tik skvernelius, tik sukneles.
Bet JIE lieka TIE PATYS.


Taigi, PROBLEMA yra ne valdžioje, kuri
elgiasi blogai, netinkamai, kuri laužo Konstituciją,
kuri parsidavė “šaikai”.


Problema esame MES patys, mes - Lietuvos žmonės,
kurie TAI leidžia,
kurie TAI toleruoja…,


nes reikia naudotis proga,
nes nuo mūsų niekas nepriklauso,
nes visi jie tokie…


NES nėra supratimo, kad MES esame atsakingi,
NES nėra supratimo, kad MŪSŲ pareiga taisyti padėtį,
NES nėra TIKĖJIMO , kad mes GALIME pakeisti,
NES nėra TIKĖJIMO, kuris BUVO Baltijos kelyje.
Mes ėjome, 30 metų ėjome ir nepastebėjome…,
KAIP pametėme Lietuvą…


Mes buvo LAISVI...
Mes TAPOME laisvi NUO Lietuvos…


Mums buvo sakoma - svarbu yra gerai PARDUOT SAVE.
PRARASTI save už gerą kainą - tai pasiekimas !!!
Mes STENGĖMĖS …


Mes turime valdžia išrinktą TARNAUTI ,
Bet jie VIRSTA PONAIS,, ir VALDO...
Ir gieda MUMS choru - kokie esame vertingi ...
TAČIAU tik 2 savaites… Prieš rinkimus.


PO TO , keliai IŠSISKIRIA...
Ir Šimonytės sako TIESIAI -
savo BALSĄ atgausite TIK po 4 metų.
Dabar jūs MŪSŲ !!!


Jie kėsinasi į mūsų TEISES, į mūsų ŠEIMAS, į mūsų VAIKUS...
Jie žino geriau už mus (taip jie sako !),
ko mes norime, ir ko mums reikia …


Mes atėjome TEN, kur TEISINGUMAS yra PERKAMAS...
Mes atėjome TEN, kur NETEISYBĖ yra įvelkama į TEISĖTUS rūbus,
Kur teisinei SISTEMAI LEISTA spausti sultis iš Lietuvos žmonių...,
Kur TEMIDĖ Valdžios norus išklauso NUOLANKIAI užmerktom akim
Sava valdžia, Savi teismai, Tik MES čia esam SVETIMI .


MES - NESAVI !!!


TAIP MILIJONAS ir pabėgo ..
Mums sakė - TAI vieni niekai …
TAI LAISVĖS išraiška - juk JŪS turite TEISĘ -
bėgti...ir pabėgti...,


o MES NEPAREIKALAVOME
TEISĖS GYVENTI savoj šaly …
TEISĖS... Jos Konstitucijoje surašytos ...
Tačiau Valdžia paskelbia, kad JIE yra mūsų teisių TEIKĖJAI .


Jei būsite geri - GAUSITE,
Jei ne - ATIMSIME !
Juk TEISES gali būti ir PAVOJINGOS !
O dabar IŠRŪŠIUOSIM -
Paskiepytas - ČIA
NEpaskiepytas - TEN …


Būkite ramūs, Tai nevadinsime DISKRIMINACIJA
Ir ŽODŽIO laisvės jums nereikia -
juk TYLEJOTE 30 metų !


Televizorius išspjaus kas jums TURI BŪT svarbu,
reiks TIK nuryti - SKANAUS :


Rusai puola kiekvieną dieną
Amerika gelbsti kiekvieną dieną
Briuselis padeda
mes SKOLINGI
mes vieni neišgyvensim …


MORALĖ ir PADORUMAS ne šio pasaulio dimensija !
SAVIGARBA - nepaklausi PREKĖ - PAMIRŠTI !
JŪS PRIVALOTE TIKĖTI, kad valdžia dirba JUMS !


TIKĖTI būtina net ir tada, kai valdžia yra įklimpsta MELE !
Jūsų šventa PAREIGA TIKĖTI ir PASITIKĖTI
meluojančiais ir vagiančiais .


Nes JIE valdžia, o JŪS tik ERKĖS.
ir VISAS SEIMAS choru atkartoja - ERKĖS ..
AR valdžia bloga tik TODĖL, kad
“… PATYS vagia , o MUMS neleidžia” ???


Mes turime VALDŽIĄ, kuri žino savo ŠEIMININKO norus...
LIOKAJAUS dvasia sklandanti valdžios koridoriuose...
Užtraukė GĖDĄ mums visiems.
PASKUTIS lašas
PERPILDYTA...


Mes turime TEISĘ - PRIEŠINTIS
Konstitucijos ir mūsų gyvenimo VAGIMS
Tai PAREIGA - priešintis mūsų TEISIŲ vagims.
Pasiriešinimo OKUPACIJAI centre
susirenka ŽMONĖS, kurie ATSIMENA tą teisę !
Kurie JAUČIA tą PAREIGĄ !


Todėl, DĖKOJU jums - už VILTĮ !
Akivaizdu, kad ŠITA valdžia jau PERŽENGĖ
visas įmanomas RIBAS !
JIE atsidūrė UŽRIBY... , ne MES !


Jau 30 metų, jie keičia tiktai kaukes, tik suknias...
Jų IMPOTENCIJA JAU nepagydoma !
Visos ČMILYTĖS pasakė - Lietuvos žmonės
yra tik PĖSTININKAI ,
kurie gali ir turi būti PAAUKOTI
KARALIENĖS ir VALDOVĖS partijoje …


SEIMO partijoje...
LOŠIMO partijoje...
VALDŽIOS partijoje.
Taigi, Valdžia JAU PASIRINKO..
Dabar RENKAMĖS MES,
savo POZICIJĄ; SAVO likimą;


Renkasi TIE, kurie NESUTINKA būti AUKA
PARTIJŲ žaidime.


Mes - Lietuvos PILIEČIAI,
Tai mūsų PAREIGA išmėžti tas arklides !
Prie DARBŲ, broliai ir seserys .


Kalbėkime, kalbėkime, kalbėkime.
Žadinkime.
Ir mes VISI nugalėsime.